Du gör skillnad!

Idag redovisade Europas miljömyndighet att halterna av persistenta miljögifter sjunkigt stadigt mellan 1990-2012 (länk till rapporten). En riktigt bra nyhet! Det betyder att kemikalierna faktiskt bryr sig om vilka beslut vi fattar.

Det spelar roll vad DU beslutar. När du väljer ekologiskt minskar du både din och miljöns kemikaliebelastning. På riktigt! Halterna av bekämpningsmedel i ditt blod sjunker inom ett par dagar ner till knappt mätbara nivåer. På samma sätt spelar det roll vad VI gör tillsammans. När vi förbjuder användningen av miljögifter som PCB händer det något. Långsamt börjar halterna sjunka, i naturen, i maten och i våra kroppar. Det är du och jag som tillsammans har makten och ansvaret att göra skillnad. Kemikalierna bryr sig om vilka beslut vi tar som individer och samhällen.

Jag funderar på hur jag skulle kunna se denna makt tydligare. Vilka principer hjälper mig att se förmåga, ansvar och möjligheter? Idag tog jag en penna och skrev ned följande tre punkter, som i all fall fungerar för mig.

  • Alla människor är värdefulla. Oavsett ålder, kön, ekonomisk eller politisk makt är alla människor värdefulla. Tillsammans har vi allt som behövs för en giftfri värld. Ur detta kommer också att hierarkier sällan behövs, att känslan av ansvar bör finnas hos alla, men också att känsliga grupper som barn och personer med sjukdom bör inkluderas i riskbedömning av kemikalier.
  • Tillsammans kan vi nå längre. Vi måste klara att ge fullt uttryck för individuell kompetens och samtidigt känna nödvändigheten av ömsesidigt beroende. Det kräver klokt ledarskap på företag och myndigheter. Ett ledarskap som måste kommunicera att det är nödvändigt att ge individen makt och ansvar samtidigt som man länkar detta till strategier för en giftfri miljö.
  • Kunskap är vår framtid. Personlig, professionell och organisatorisk utveckling är kontinuerlig. Att ständigt ompröva gamla sanningar, att ge utrymme för eftertanke, att se nya fakta som en present att ta vara på. Det innebär också att vi till exempel måste ha strukturer för universitetsutbildningar och forskning i kemi och toxikologi.

Toxikologi + Gastronomi

En härlig sommarsallad med en dijondressing och kanske ett glas vin eller en kopp kaffe medan solen går ner i nordväst. Smaker som gifter sig med sommarkvällen. Eller kan det vara gifter som smakar sig?! En lång rad av våra mest älskade smaksättare är faktiskt naturens försök att förgifta oss, eller i alla fall diverse skadeorganismer. En påminnelse om att allt naturligt inte är gott… men ibland riktigt gott 🙂 Här är en liten Youtube-film som förklarar hur det hänger ihop: http://www.youtube.com/watch?v=8Ofgj2KDbfk

Hudupptag är inte ofarligt

Drugnews och andra medier rapporterar idag om flera tragiska förgiftningsfall. Nu berättas att fyra unga människor de senaste veckorna avlidit genom överdosering av smärtstillande fentanylplåster [Tillägg: de drabbade hade försökt röka plåster]. Det är lätt att glömma att huden är en viktig exponeringsväg. Huden är kroppens största organ (1,8 m2, 4 kg) och skyddar mot mycket (infektioner, uttorkning, UV-strålning…), men det finns många kemikalier som obehindrat rinner rakt in i kroppen genom huden. Fentanyl och nikotin är två sådana ämnen och passar därför bra att ge via plåster. Är du orolig att kemikalier på din arbetsplats har ett farligt hudupptag finns Arbetsmiljöverkets H-märkning. Ämnen som lätt tas upp genom huden är markerade med ett H i gränsvärdeslistan (här kan du ladda ner gränsvärdeslistan).

Fentanyl är ett ämne som hämmar centrala nervsystemet och kan orsaka andningsstopp. Ämnet är 80 gånger starkare än morfin.  Fentanyl (eller något snarlikt ämne) misstänks ha använts när rysk militär skulle befria gisslan i Dubrovkateatern (2002) och dödade 127 i gisslan (ref). Som sagt, det gäller att inte överdosera :-/

Välkommen till toxicolour!

”Är det farligt?” så lyder den vanligaste frågan jag får som forskare inom toxikologi. Frågan ställs både av privatpersoner, företag och myndigheter och väcker en rad följdfrågor; Är människor olika känsliga? Hur planerar vi toxikologiska studier på ett optimalt och etiskt försvarbart sätt? Hur kan vi hantera osäkerhet och brist på kunskap? I denna blogg kommer jag att kommentera forskningsresultat och kemikaliepolitik varvat med vardagliga reflektioner. Toxikologi har många olika färger –  toxicolour!

Vem är jag? Mattias Öberg, docent i toxikiologi vid Karolinska Institutet och Swetox. Min forskning handlar om riskbedömning av kemikalier och jag hoppas att resultaten ska göra världen lite bättre och kemikalieanvändningen lite säkrare.