Miljoner till 3R har försvunnit på Jordbruksverket

Sveriges Radio (Ekot) avslöjade idag (21 feb 2018) att flera miljoner som skulle gått till att ersätta djurförsök istället blev en del av jordbruksverkets övriga verksamhet. Pengarna kan istället ha använts bland annat till kontroversiella projekt för att gynna svensk export av griskött. Jag känner mig lurad, frågan är bara av vem? Låt oss först se vad olika aktörer säger om pengarna.

mus swetox

Jordbruksverket om Sveriges 3R-center. ”…i december 2016 beslutade riksdagen även att finansiera 3R-centret med 15 miljoner kronor per år från 2017 till 2020.”

Vänsterpartiet om Sveriges 3R-center. ”Vänsterpartiet har i budgetförhandlingarna med regeringen fått igenom en satsning på 15 miljoner kronor per år de kommande tre åren, för att stärka djurskyddet.” Riksdagsledamot Jens Holm (V) verkar också känna sig lurad eftersom han var drivande i förhandlingen med regeringen. Så här säger han till Ekots reporter: ”Det här handlar om 15 miljoner som är specifikt anslagna för att minska antalet djurförsök. Då ska de pengarna gå till det också, inte till något annat.”

Regeringens budget: ”Regeringen anser att anslaget för detta ändamål [3R-centret] bör ökas med 15 000 000 kronor årligen 2017–2020.”

Regeringens regleringsbrev till Jordbruksverket: ”Av anslaget får högst 15 000 000  kronor användas för arbete inom verkets kompetenscentrum för 3R-frågor.”

Alla verkar rörande överens om summan 15 miljoner, men det ser ut som om regeringen genom att skriva ”…får högst 15 miljoner användas…” gett Jordbruksverket möjlighet att godtyckligt minska anslaget. Det finns inte någon undre gräns för hur lite pengar som kan användas. Låt mig jämföra med hur uppdraget från regeringen formuleras när det gäller arbete med att underlätta export av livsmedel. Där står istället att verket ”ska minst använda”. Båda projekten ska betalas via ramanslaget och regeringen säger att man satsar på alternativ till djurförsök, men låter de facto pengarna gå till att gynna svensk export. I min familj kallar vi denna typ av beteende för att ljuga. Jag hoppas jordbruksminister Bucht och hans tjänstemän snart kan berätta hur de resonerat.

Enligt Ekot har Jordbruksverket låtit åtminstone sex miljoner gå till annat än 3R. Bara som en jämförelse så sökte 72 forskare medel hos vetenskapsrådet för att utveckla nya alternativ till djurförsök och av dessa fick endast sex stycken forskningsstöd. Min önskan är att regeringen snarast ger Jordbruksverket i uppgift att mer aktivt stödja utvecklingen av nya metoder, arbetssätt och utbildningar ute på universiteten genom finansierade uppdrag. Det finns en enorm potential för 3R på universiteten. Där kan pengarna snabbt komma försöksdjur och människors hälsa till godo.

/Mattias

Disclaimer: Synpunkterna är mina egna och representerar inte Swetox eller Karolinska Institutet.

Kemisamfundet riskerar sin trovärdighet

Allt består av kemi och det är bara genom kunskap inom kemi som vi kommer att kunna lösa de största samhällsutmaningarna oavsett om vi talar klimat, livsmedel eller hälsa. Därför är det så viktigt att vi som värnar kemins status och betydelse ser till att vårda människors förtroende. Svenska Kemisamfundet verkar tyvärr slagit in på en farlig väg där man okritiskt sprider uppgifter om att klimatförändringarna är en myt och sprider information som syftar till att begränsa utvecklingen av nya hållbara kemikalier. Vad tycker styrelsen och medlemmarna om detta? Den frågan måste snabbt få ett svar.

Ett citat från en aktuell inbjudan till ett av Kemisamfundets möten i Göteborg (15 feb 2018). ”Vad som driver havsytans variationer har inget att göra med atmosfärens CO2-halt, utan med solens och planeternas inverkan på jorden – och det kan vi inte göra något som helst åt. Glöm havsyteångesten – den bottnar i fake news.”

kemisamfund

Som expert på klimatförändringar har Svenska Kemisamfundet nu bjudit in docent Nils-Axel Mörner. Även känd för sina kurser om slagrutor under 1990-talet, vilket gav honom utmärkesen årets folkförvillare år 1995. Nu ska Nils-Axel seconderas av Sture Åström som anser att rapporterna från FN klimatpanel IPCC är ett politiskt motiverat falsarium. Är detta verkligen något som Sveriges kemister vill förknippas med?

Tyvärr finns det fler oroande tecken på att allt inte står rätt till inom kemisamfundet. På sin hemsida lyfter man fem ”tumregler” om kemi. Samtliga dessa handlar egenligen om något annat, de handlar nämligen om att förminska och förringa problem med kemikalier och har tidigare använts flitigt inom antimiljörörelsen. Tydligast blir det i tumregel #3 ”koldioxid är inte förnybar eller fossil”. Det är visserligen sant vid en ytlig läsning, men ökningen av CO2 i atmosfären beror som bekant på användningen av fossila bränslen. I USA har oljeindustrin länge, i olika kampanjer, fokuserat på att CO2 är något naturligt och ofarligt i syfte att öka acceptansen för kol och olja. Även de övriga tumreglerna handlar uteslutande om att minska känslan av att syntetiska kemikalier kan orsaka problem – Allt är kemi, naturliga ämnen är inte automatiskt bra, sluta tala om radioaktiv strålning, all gas är inte giftig, E-nummer betyder att ett ämne är ätligt.

Sveriges kemister förtjänar bättre och för att inte förlora sin trovärdighet krävs att styrelsen agerar mot faktaresistens och försåtlig propaganda i de egna leden. Som tidigare styrelseledamot i miljökemisektionen vet jag att det finns många engagerade och duktiga kemister i Sverige. Det är därför mycket sorgligt om arvet efter Svante Arrhenius, själv aktiv i kemisamfundet redan 1884 och den förste som formulerade hypotesen om koldioxidens betydelse för klimatet, nu är på väg att slarvas bort.

/Mattias

Disclaimer: Synpunkterna är såklart mina egna och representerar inte Swetox eller Karolinska Institutet.

 

Alla vill ha rökförbud på uteserveringen.

Ja, så är det faktiskt. Alla tycker bättre om att umgås utan att röka. En del vet bara inte om det ännu. Det finns några faktaresistenta öar som behöver nås med budskapet att röka bredvid andra på offentliga platser inte är ok. För att nå in i dessa kreosotimpregnerade tankemässiga träkonstruktioner måste man vara listig och ta sig in i personernas immiga filterbubblor. Därför har jag samlat argument (med referenser) för olika typer av åsiktsprofiler.

tobacco

Nationalisten: Sverige är ett av de länder med där det röks minst. Det är helt enkelt osvenskt att röka.

Miljövännen: Visste du att man hittat 7000 farliga kemikalier i tobaksrök och att nikotin är ett bekämpningsmedel?

Feministen: Av alla dödsfall som orsakas av passiv rökning drabbar 60 % världens flickor och kvinnor. Att exponera andra för tobaksrök bidrar till en global norm av kvinnoförtryck.

Socialisten: Vart tredje barn till föräldrar som bara gått ut grundskolan har en rökande förälder. Hos akademikerfamiljer är det bara var 20:e unge. Kampen mot tobaksrök är en del av klasskampen.

Liberalen: Alla ska kunna förverkliga sig själva, och alla har rätt att vara med i samhället på lika villkor. För personer med astma och känsliga luftvägar utgör andras tobaksrök ett hinder. Mer än varannan person med astma upplever besvär när de exponeras för andras tobaksrök.

Tävlingsmänniskan: Några av de länder som ligger före Sverige när det gäller lagar mot passiv rökning – Argentina, Australien, Brasilien, Canada, Chile, Costa Rica, Iran, Irland, Namibia, Nya Zeeland, Spanien, Uruguay.

Här kan du läsa förslaget om ny tobakslag som kom 26 januari 2018.

/Mattias

Disclaimer: Synpunkterna är mina egna och representerar inte Swetox eller Karolinska Institutet.