Därför satte tingsrätten upp en stupstock i Ronneby

Har invånare i Ronneby i Blekinge skadats genom att dricka förgiftat vatten i åratal? På ena sidan 166 personer i Ronneby med höga halter PFAS i blodet. På den andra sidan det kommunala vattenbolaget (Miljö & Teknik AB som agerar med stöd av Länsförsäkringar), som menar att det visserligen är tråkigt att vattnet var förorenat, men att det inte hade orsakat något skada. Själv är jag kallad som vittne och i februari startar rättegången.

Av någon anledning har kommunens bolag valt att gå emot sina egna kommuninvånare. Först angav bolaget att vatten inte kunde anses vara en produkt. Den striden förlorade man så småningom i Högsta Domstolen. Den 10 september var det så dags att ses i tingsrätten, inrymt i ett vackert hus i Karlskrona. Men då skedde något mycket märkligt. Bara timmar innan rättegångsstart lämnade Miljöteknik in en stor bunt nya ”bevis”. Dessa dokument bestod av en blandning olika forskningsmaterial från pågående undersökningar av befolkningen (opublicerade manuskript, korta sammanfattningar av pågående studier etc.). Eftersom ingen haft möjlighet att läsa dokumenten blev resultatet att rättegången fick flyttas till februari 2021. Men redan samma dag säger kommunjurist Mathias Kågell-Landgren till TT att han inte kan gå in på vilken av parterna som rapporterna skulle vara en fördel för. Känslan som spred sig i rummet var att bolaget på detta sätt ville skaffa sig ett övertag då ingen annan haft möjlighet att ta del av innehållet. Det framstod dessutom som ett sätt att öka trycket på motparten/befolkningen, då varje dag av ovisshet är en extra stress och rättegångskostnaderna ökar rejält. Många misstänkte att det var ett klassiskt fulspel, och dessutom väldigt likt det kemikalieindustrin gjorde inför PFAS-rättegångarna i USA, där man försökte dränka motparten med osorterde dokment, vilket bland annat skildras i filmen ”dark waters” och dokumentären ”the devil we know”.

Men nu ilsknade tingrätten till. I ett unikt och syrligt formulerat beslut strax före jul meddelar rätten ett s.k. stupstocksföreläggande. I korthet beslutar man att vattenbolaget efter 8 januari inte får fortsätta fördröja processen längre genom att lämna in nya ”bevis”. I en rättegång är det såklart viktigt att alla avgörande fakta kommer med. Men efter att bolaget meddelat att de inte ens själva hade någon aning om innehållet ansåg tingsrätten att måttet var rågat. ”Anmärkningsvärt agerande”, skriver Tingsrätten i sitt beslut, och tillägger att agerandet uppfyller ”kravet på att det ska finnas skäl att förmoda att parten söker fördröja avgörandet utan godtagbar anledning.” Om bolaget, som tingrätten skriver, avsiktligt ville fördröja avgörandet låter jag vara osagt. Kanske var det bara oaktsamt agerat. Oavsett var det bra att tingsrätten plockade fram ”stupstocken”. I ett brottmål kan man ju vänta sig att t.ex. DNA-analyser ger tydliga svar, men i riskbedömning dyker det ständigt upp nya studier.

Stupstock

Vad visade då de studier bolaget lämnade in? När jag nu fått möjlighet att läsa handlingarna kan jag konstatera att de i stora delar talar till bolagets nackdel. Min tolking är att uppgifterna ger stöd åt uppfattningen att PFAS kan öka risken för vissa cancerformer, framför allt i njure, testikel och möjligen även sköldkörtelcancer hos kvinnor. Dessutom har man upptäckt att kvinnorna i Ronneby har en ökad risk för polycystiskt ovariesyndrom (PCOS). Förutom oregelbunden mens och besvärande hårväxt riskerar kvinnor med syndromet fertilitetsproblem, övervikt, typ 2-diabetes samt oro och depression. Ytterligare en effekt är att man ser epigenetiska förändringar i den exponerade befolkningen. Det betyder att kroppens genuttryck programmerats om till följd av PFAS-exponeringen. Exakt vilka hälsoeffekter detta leder till på lång sikt är dock oklart.

Tillsammans med alla effekter som PFAS-forskningen tidigare observerat runt om i världen och utifrån den extremt höga exponeringen i Ronneby finns goda skäl att ge invånarna upprättelse och ersättning för den skada de utsatts för. Hälsoeffekterna och riskerna kommer dessutom inte att försvinna då många av invånarna i Ronneby kommer ha förhöjda halter av PFAS i blodet under resten av sina liv.

/Mattias

PS. Vill du veta mer om PCOS rekommenderar jag podden Medicinvetarna.