Rökstopp i alla politiska läger

En liten lathund till Almedalen 2019

Därför bör alla partier gilla rökstopp på uteserveringar och andra offentliga miljöer.

tobacco

MP: Visste du att man hittat 7000 farliga kemikalier i tobaksrök och att nikotin är ett giftigt bekämpningsmedel?

L: Alla ska kunna förverkliga sig själva, och alla har rätt att vara med i samhället på lika villkor. För personer med astma och känsliga luftvägar utgör andras tobaksrök ett hinder. Mer än varannan person med astma upplever besvär när de exponeras för andras tobaksrök.

V: Av alla dödsfall som orsakas av passiv rökning drabbar 60 % världens flickor och kvinnor. Att exponera andra för tobaksrök bidrar till en global norm av kvinnoförtryck.

SD: Sverige är ett av de länder med där det röks minst. Det är helt enkelt osvenskt att röka.

S: Vart tredje barn till föräldrar som bara gått ut grundskolan har en rökande förälder. Hos akademikerfamiljer är det bara var 20:e unge. Kampen mot tobaksrök är en del av kampen för jämställd hälsa.

KD: Alla barn är ett underverk och har inte möjlighet att själva välja sin miljö. Att utsättas för andras tobaksrök ökar barnens risk för luftvägsinfektioner, öroninflammation och astma. Dessutom ökar det risken för missfall.

C: Omkring 600 miljoner träd avverkas varje år för att bereda mark för tobaksodling, vilket bidrar till en global skövling av skog. Jordbrukare världen över behöver bättre möjligheter att odla klimatsmart och bidra till miljömässigt hållbara livsmedel.

M: Tobaksskatten drar in drygt 12 miljarder varje år, medan kostnaderna för rökningen ligger på 31 miljarder. Det innebär att varje rökpuff är en gestaltning av Gudrun Schymans famösa sedelbränning i Almedalen 2010.

/Mattias