”Skandal att 14 miljoner har försvunnit på Jordbruksverket”

Den rödgröna regeringen berättade stolt under 2016 att man skulle satsa 15 miljoner per år på ett nytt center för 3R (replace, reduce, refine) med syfte att driva på utvecklingen av alternativ till djurförsök. Gamla metoder skulle ersättas med nya djurfria metoder och de djurförsök som ändå behövdes skulle använda färre djur och ge försöksdjuren bästa tänkbara hantering. Under 2017-2018 har 30 miljoner av skattebetalarnas pengar därefter satsats på att driva ett 3R-center vid Jordbruksverket.

”Sverige är ett föregångsland vad det gäller djurskydd men det går ändå alltid att förbättra och därför känns det både naturligt och bra att vi nu kan komma i gång ordentligt med verksamheten för att minska behovet av djurförsök”, sa landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) inför lanseringen av 3R-centret.

Under förra våren avslöjade Ekot att pengarna under verksamhetens första år inte använts som det var tänkt. Eftersom regeringen i sitt uppdrag till Jordbruksverket smugit in en möjlighet att ”högst använda” 15 miljoner öppnades ett slukhål. Under 2017 ledde detta till att sju miljoner försvann i myndighetens övriga arbete.

En av de politiker som engagerat sig i 3R är Jens Holm (V). Så här sa han efter Ekots avslöjande förra året: ”Det är helt oacceptabelt. Det här handlar om 15 miljoner som är specifikt anslagna för att minska antalet djurförsök. Då ska de pengarna gå till det också, inte till något annat.”

Efter Ekots avslöjande har jag funderat på vad som hände sedan. Blev det någon förändring? Så jag skrev nyligen till myndigheten och frågade efter den ekonomiska redovisningen för 2018.

Tyvärr tvingas jag konstatera att Jordbruksverket även under 2018 har använt 3R som ett sätt att pumpa in miljoner till övrig verksamhet. Under de två år som 3R-centret varit i drift har 45% av anslaget gått till annan verksamhet på myndigheten. I övrigt har pengarna i huvudsak använts till löner och resor för de anställda. Ur årsberättelsen för 2017 lyfter myndigheten att man ”skapat en webbplats, arbetat med styrdokument och deltagit vid konferenser och seminarier rörande 3R.” På vilket sätt det lätt till färre djurförsök är högst oklart.

När man jämför hur satsningen presenterades av regeringen under 2016 är det faktiskt en skandal att 14 miljoner har försvunnit på Jordbruksverket. Som en jämförelse är det en miljon mer än alla de pengar som Vetenskapsrådet varje år satsar på forskning för att utveckla nya metoder. Jag skulle önska att regeringen nu ser över myndighetens verksamhet och flyttar medel till Vetenskapsrådet för att öka anslaget till utveckling av nya metoder.

/Mattias

3rmedel

Under 2017-2018 satsade regeringen 30 miljoner på ett nytt 3R-center. Huvuddelen (45% eller nästan 14 miljoner) gick dock till helt andra ändamål.

Källa: Jordbruksverket

 

(Disclaimer: De åsikter som framförs är mina egna och representerar inte Karolinska Institutet.)