Kemisamfundet riskerar sin trovärdighet

Allt består av kemi och det är bara genom kunskap inom kemi som vi kommer att kunna lösa de största samhällsutmaningarna oavsett om vi talar klimat, livsmedel eller hälsa. Därför är det så viktigt att vi som värnar kemins status och betydelse ser till att vårda människors förtroende. Svenska Kemisamfundet verkar tyvärr slagit in på en farlig väg där man okritiskt sprider uppgifter om att klimatförändringarna är en myt och sprider information som syftar till att begränsa utvecklingen av nya hållbara kemikalier. Vad tycker styrelsen och medlemmarna om detta? Den frågan måste snabbt få ett svar.

Ett citat från en aktuell inbjudan till ett av Kemisamfundets möten i Göteborg (15 feb 2018). ”Vad som driver havsytans variationer har inget att göra med atmosfärens CO2-halt, utan med solens och planeternas inverkan på jorden – och det kan vi inte göra något som helst åt. Glöm havsyteångesten – den bottnar i fake news.”

kemisamfund

Som expert på klimatförändringar har Svenska Kemisamfundet nu bjudit in docent Nils-Axel Mörner. Även känd för sina kurser om slagrutor under 1990-talet, vilket gav honom utmärkesen årets folkförvillare år 1995. Nu ska Nils-Axel seconderas av Sture Åström som anser att rapporterna från FN klimatpanel IPCC är ett politiskt motiverat falsarium. Är detta verkligen något som Sveriges kemister vill förknippas med?

Tyvärr finns det fler oroande tecken på att allt inte står rätt till inom kemisamfundet. På sin hemsida lyfter man fem ”tumregler” om kemi. Samtliga dessa handlar egenligen om något annat, de handlar nämligen om att förminska och förringa problem med kemikalier och har tidigare använts flitigt inom antimiljörörelsen. Tydligast blir det i tumregel #3 ”koldioxid är inte förnybar eller fossil”. Det är visserligen sant vid en ytlig läsning, men ökningen av CO2 i atmosfären beror som bekant på användningen av fossila bränslen. I USA har oljeindustrin länge, i olika kampanjer, fokuserat på att CO2 är något naturligt och ofarligt i syfte att öka acceptansen för kol och olja. Även de övriga tumreglerna handlar uteslutande om att minska känslan av att syntetiska kemikalier kan orsaka problem – Allt är kemi, naturliga ämnen är inte automatiskt bra, sluta tala om radioaktiv strålning, all gas är inte giftig, E-nummer betyder att ett ämne är ätligt.

Sveriges kemister förtjänar bättre och för att inte förlora sin trovärdighet krävs att styrelsen agerar mot faktaresistens och försåtlig propaganda i de egna leden. Som tidigare styrelseledamot i miljökemisektionen vet jag att det finns många engagerade och duktiga kemister i Sverige. Det är därför mycket sorgligt om arvet efter Svante Arrhenius, själv aktiv i kemisamfundet redan 1884 och den förste som formulerade hypotesen om koldioxidens betydelse för klimatet, nu är på väg att slarvas bort.

/Mattias

Disclaimer: Synpunkterna är såklart mina egna och representerar inte Swetox eller Karolinska Institutet.