Miljoner till 3R har försvunnit på Jordbruksverket

Sveriges Radio (Ekot) avslöjade idag (21 feb 2018) att flera miljoner som skulle gått till att ersätta djurförsök istället blev en del av jordbruksverkets övriga verksamhet. Pengarna kan istället ha använts bland annat till kontroversiella projekt för att gynna svensk export av griskött. Jag känner mig lurad, frågan är bara av vem? Låt oss först se vad olika aktörer säger om pengarna.

mus swetox

Jordbruksverket om Sveriges 3R-center. ”…i december 2016 beslutade riksdagen även att finansiera 3R-centret med 15 miljoner kronor per år från 2017 till 2020.”

Vänsterpartiet om Sveriges 3R-center. ”Vänsterpartiet har i budgetförhandlingarna med regeringen fått igenom en satsning på 15 miljoner kronor per år de kommande tre åren, för att stärka djurskyddet.” Riksdagsledamot Jens Holm (V) verkar också känna sig lurad eftersom han var drivande i förhandlingen med regeringen. Så här säger han till Ekots reporter: ”Det här handlar om 15 miljoner som är specifikt anslagna för att minska antalet djurförsök. Då ska de pengarna gå till det också, inte till något annat.”

Regeringens budget: ”Regeringen anser att anslaget för detta ändamål [3R-centret] bör ökas med 15 000 000 kronor årligen 2017–2020.”

Regeringens regleringsbrev till Jordbruksverket: ”Av anslaget får högst 15 000 000  kronor användas för arbete inom verkets kompetenscentrum för 3R-frågor.”

Alla verkar rörande överens om summan 15 miljoner, men det ser ut som om regeringen genom att skriva ”…får högst 15 miljoner användas…” gett Jordbruksverket möjlighet att godtyckligt minska anslaget. Det finns inte någon undre gräns för hur lite pengar som kan användas. Låt mig jämföra med hur uppdraget från regeringen formuleras när det gäller arbete med att underlätta export av livsmedel. Där står istället att verket ”ska minst använda”. Båda projekten ska betalas via ramanslaget och regeringen säger att man satsar på alternativ till djurförsök, men låter de facto pengarna gå till att gynna svensk export. I min familj kallar vi denna typ av beteende för att ljuga. Jag hoppas jordbruksminister Bucht och hans tjänstemän snart kan berätta hur de resonerat.

Enligt Ekot har Jordbruksverket låtit åtminstone sex miljoner gå till annat än 3R. Bara som en jämförelse så sökte 72 forskare medel hos vetenskapsrådet för att utveckla nya alternativ till djurförsök och av dessa fick endast sex stycken forskningsstöd. Min önskan är att regeringen snarast ger Jordbruksverket i uppgift att mer aktivt stödja utvecklingen av nya metoder, arbetssätt och utbildningar ute på universiteten genom finansierade uppdrag. Det finns en enorm potential för 3R på universiteten. Där kan pengarna snabbt komma försöksdjur och människors hälsa till godo.

/Mattias

Disclaimer: Synpunkterna är mina egna och representerar inte Swetox eller Karolinska Institutet.