Alla vill ha rökförbud på uteserveringen.

Ja, så är det faktiskt. Alla tycker bättre om att umgås utan att röka. En del vet bara inte om det ännu. Det finns några faktaresistenta öar som behöver nås med budskapet att röka bredvid andra på offentliga platser inte är ok. För att nå in i dessa kreosotimpregnerade tankemässiga träkonstruktioner måste man vara listig och ta sig in i personernas immiga filterbubblor. Därför har jag samlat argument (med referenser) för olika typer av åsiktsprofiler.

tobacco

Nationalisten: Sverige är ett av de länder med där det röks minst. Det är helt enkelt osvenskt att röka.

Miljövännen: Visste du att man hittat 7000 farliga kemikalier i tobaksrök och att nikotin är ett bekämpningsmedel?

Feministen: Av alla dödsfall som orsakas av passiv rökning drabbar 60 % världens flickor och kvinnor. Att exponera andra för tobaksrök bidrar till en global norm av kvinnoförtryck.

Socialisten: Vart tredje barn till föräldrar som bara gått ut grundskolan har en rökande förälder. Hos akademikerfamiljer är det bara var 20:e unge. Kampen mot tobaksrök är en del av klasskampen.

Liberalen: Alla ska kunna förverkliga sig själva, och alla har rätt att vara med i samhället på lika villkor. För personer med astma och känsliga luftvägar utgör andras tobaksrök ett hinder. Mer än varannan person med astma upplever besvär när de exponeras för andras tobaksrök.

Tävlingsmänniskan: Några av de länder som ligger före Sverige när det gäller lagar mot passiv rökning – Argentina, Australien, Brasilien, Canada, Chile, Costa Rica, Iran, Irland, Namibia, Nya Zeeland, Spanien, Uruguay.

Här kan du läsa förslaget om ny tobakslag som kom 26 januari 2018.

/Mattias

Disclaimer: Synpunkterna är mina egna och representerar inte Swetox eller Karolinska Institutet.