Välkommen till toxicolour!

”Är det farligt?” så lyder den vanligaste frågan jag får som forskare inom toxikologi. Frågan ställs både av privatpersoner, företag och myndigheter och väcker en rad följdfrågor; Är människor olika känsliga? Hur planerar vi toxikologiska studier på ett optimalt och etiskt försvarbart sätt? Hur kan vi hantera osäkerhet och brist på kunskap? I denna blogg kommer jag att kommentera forskningsresultat och kemikaliepolitik varvat med vardagliga reflektioner. Toxikologi har många olika färger –  toxicolour!

Vem är jag? Mattias Öberg, docent i toxikiologi vid Karolinska Institutet och Swetox. Min forskning handlar om riskbedömning av kemikalier och jag hoppas att resultaten ska göra världen lite bättre och kemikalieanvändningen lite säkrare.