Du gör skillnad!

Idag redovisade Europas miljömyndighet att halterna av persistenta miljögifter sjunkigt stadigt mellan 1990-2012 (länk till rapporten). En riktigt bra nyhet! Det betyder att kemikalierna faktiskt bryr sig om vilka beslut vi fattar.

Det spelar roll vad DU beslutar. När du väljer ekologiskt minskar du både din och miljöns kemikaliebelastning. På riktigt! Halterna av bekämpningsmedel i ditt blod sjunker inom ett par dagar ner till knappt mätbara nivåer. På samma sätt spelar det roll vad VI gör tillsammans. När vi förbjuder användningen av miljögifter som PCB händer det något. Långsamt börjar halterna sjunka, i naturen, i maten och i våra kroppar. Det är du och jag som tillsammans har makten och ansvaret att göra skillnad. Kemikalierna bryr sig om vilka beslut vi tar som individer och samhällen.

Jag funderar på hur jag skulle kunna se denna makt tydligare. Vilka principer hjälper mig att se förmåga, ansvar och möjligheter? Idag tog jag en penna och skrev ned följande tre punkter, som i all fall fungerar för mig.

  • Alla människor är värdefulla. Oavsett ålder, kön, ekonomisk eller politisk makt är alla människor värdefulla. Tillsammans har vi allt som behövs för en giftfri värld. Ur detta kommer också att hierarkier sällan behövs, att känslan av ansvar bör finnas hos alla, men också att känsliga grupper som barn och personer med sjukdom bör inkluderas i riskbedömning av kemikalier.
  • Tillsammans kan vi nå längre. Vi måste klara att ge fullt uttryck för individuell kompetens och samtidigt känna nödvändigheten av ömsesidigt beroende. Det kräver klokt ledarskap på företag och myndigheter. Ett ledarskap som måste kommunicera att det är nödvändigt att ge individen makt och ansvar samtidigt som man länkar detta till strategier för en giftfri miljö.
  • Kunskap är vår framtid. Personlig, professionell och organisatorisk utveckling är kontinuerlig. Att ständigt ompröva gamla sanningar, att ge utrymme för eftertanke, att se nya fakta som en present att ta vara på. Det innebär också att vi till exempel måste ha strukturer för universitetsutbildningar och forskning i kemi och toxikologi.