Hur känner man igen en erfaren toxikolog?

Det sprids ofta påståenden om kemikaliers påverkan på hälsa och miljö. Men hur vet du om ”experten” som uttalar sig har kompetens inom toxikologi? Till skillnad från läkare kan vem som helst kalla sig toxikolog. Toxikologi är dessutom ett område som kopplar samman många olika expertområden. Där behövs kunskaper inom kemi och biologi, men även om lagar, regler och etiska frågor om till exempel försöksdjur.

img_6266

Ser toxikologer ut på ett speciellt sätt eller är det lukten? Hur känner man igen en erfaren toxikolog?

Jag har de senaste åren arbetat tillsammans med personer från akademi, myndigheter och företag för att ge svenska toxikologer en möjlighet att få sin utbildning och erfarenhet granskad och godkänd enligt internationella riktlinjer, s.k. European Registered Toxicologist (ERT). Förenklat kan man säga att det är en titel för personer med en bred toxikologisk utbildning och minst fem års toxikologisk arbetslivserfarenhet samt ett kontinuerligt aktivt lärande och specialisering inom ämnesområdet.

ert

ERT-systemet har funnits i många år utomlands, men är relativt nytt i Sverige. Företag som AstraZeneca har det inbyggt i de personliga utvecklingsplanerna och internationella konsultfirmor använder det som en kvalitetsstämpel. Liknande system finns även i USA där toxikologer behöver ha denna typ av titel (s.k. DABT) för att till exempel kunna agera som expeter vid domstolar och myndigheter.

Varför behövs denna typ av titel?

Myndigheterna behöver ERT. Det blir allt vanligare att myndigheter beställer rapporter från konsulter och det visar sig ibland att den upphandlade firman inte har rätt kompetens, vilket resulterar i undermåliga beslutsunderlag (något som bland annat drabbat naturvårdsverket ). Dessutom underlättar det när myndigheten ska anställa. Ofta kan det vara svårt att tolka ett CV om man inte själv kan ämnesområdet. Har personen verkligen rätt grundutbildning för att hantera toxikologiska frågor?

Företagen behöver ERT. Stora internationella företag får möjlighet att kvalitetssäkra sina anställdas kompetens och även företag är ju beroende av konsulter. Genom ERT får beställare ett enkelt verktyg att hitta kompetens. Samtidigt får utförare en möjlighet att visa upp sitt kunnande.

Toxikologerna behöver ERT. Till skillnad från andra titlar kräver ERT att du är aktiv toxikolog och kontinuerligt utbildar dig. Minst fem dagars utbildning per år krävs för att fortsätta vara ERT. Det blir ett bra stöd i förhandlingen med arbetsgivaren om att få åka på konferenser och regelbundet ta kurser. Dessutom blir det en möjlighet att skilja ut sig från mängden, när du söker nytt jobb. Särskilt viktigt är det om du vill jobba i länder som Tyskland, England eller Holland, där ERT funnits i många år.

Samhällsdebatten behöver ERT. Alltför ofta sprids lösa påståenden om kemikalier och deras effekter på människors hälsa. Det presenteras tvärsäkra påståenden baserat på olika forskningsresultat. Hur vet journalister och läsare att den som uttalar sig faktiskt har utbildning och erfarenhet inom toxikologi?

Självklart finns det många duktiga och erfarna toxikologer utan ERT-titeln. Men jag är övertygad om att systemet kommer bli allt viktigare framöver, i takt med globaliseringen inom kemikalierelaterad verksamhet tilltar. Svenska toxikologer är duktiga och behöver synas mer internationellt. Totalt finns idag 1500 ERT-toxikologer i Europa, men bara ca 30 i Sverige.

Senast 28 februari är det dags att ansöka för de som vill få sin utbildning och erfarenhet granskad i vår. Känner du någon som skulle klara kraven, eller är du själv intresserad? Tveka inte att skicka in ansökan! På Svensk Förening för Toxikologi finns information om hur man ansöker och vilka krav som gäller.

/Mattias, ERT såklart 😉