Falska nyheter om välling och diabetes

Idag fyller Svenska Dagbladet (SvD) förstasidan med rubriken ”Studie: Välling kan öka risk för diabetes”. Problemet är bara att det inte stämmer. Studien handlar varken om välling eller diabetes. Det är en liten och kort studie på råttor som visar att de eventuellt får en övergående inflammationsreaktion av mjölkpulver som upphettats under lång tid. Istället utgör tidningartikeln ett skolboksexempel på dålig vetenskapsrapportering i en av Sveriges största tidningar.

img_6272

Andelen barn med diabetes typ-1 har förbubblats på 20 år och välling är favoritdryck i många barnfamiljer. Att skriva om detta är därför angeläget, men att sprida falska nyheter blir också extra problematiskt.

För att reda ut frågan kan man börja med att läsa studien. Det borde även journalisten Henrik Ennart gjort.

Kortfattat har forskarna i Lund matat två grupper av råttor med mjölpulver. Några råttor fick vanligt mjölkpulver medan den andra fick mjölkpulver som förvarats i 45 graders värme och fuktig miljö under 28 dagar. Värmebehandlingen bidrog till att halten ökade av de ämnen som bildas när protein och socker hettas upp (s.k. advanced glycation products). Råttorna avlivades efter 1 vecka och i ett annat försök efter 4 veckor. Forskarna analyserade därefter råttornas vikt, 27 olika biokemiska markörer för inflammation samt tunntarmens utseende och genomsläpplighet. Resultaten visade att råttorna som fick värmebehandlat mjölkpulver ökade lite mindre i vikt under första veckan, men därefter såg man ingen skillnad. Efter 1 vecka såg man även att vissa organ var något mindre, vilket inte gick att se efter 4 veckors exponering. När det gäller inflammationsmarkörerna såg man vissa skillnader. Efter 1 vecka med värmebehandlat mjölkpulver var tre markörer något högre, efter 4 veckors exponering var sju andra markörer något förhöjda. Tunntarmen visade små tecken på förändring efter 1 vecka och inga förändringar efter 4 veckor.

Studien handlar över huvud taget inte om diabetes! Istället för att granska vetenskapen kritiskt fyller SvD förstasidan och ett helt uppslag med slutsater om att föräldrar ska undvika att ge sina barn välling om de vill slippa diabetes. Jag kallar det fake news, på sin höjd är det en ”alternativ sanning” och definitivt långt under vad som är acceptabelt inom vetenskapsjournalistik.

Det stora problemet är såklart att forskarna inte alls studerat diabetes. Det handlar heller inte om välling. Det är en kort studie av råttor med endast en dosgrupp. Dessutom har studien en dålig design. För det första saknas kontroll-råttor som får mat helt utan mjölkpulver. Dessutom är försöket är uppdelat i två separata delar där man testar effekten under 1 vecka vid ett annat tillfälle än när man testar effekten efter 4 veckors exponering. Det betyder att andra faktorer lätt kan påverka resultatet. Därtill resultaten helt olika vid olika lång exponering, vilket gör det ännu svårare att dra några vettiga slutsatser.

Det man möjligen kan påstå är att data visar att upphettat mjölkpulver på kort sikt eventuellt kan påverka vissa markörer för inflammation hos råttor. Istället för en kritisk diskussion om forskning kryddar journalisten artikeln med anekdoter som att forskaren själv undviker mjölkpulver och fakta-rutor med rent snömos om att proteiner i välling ”slår knut på sig själva”, vilket påstås leda till att ”organ blir stelare”. Läs gärna artikeln som ett exempel på hur media kan manipulera vetenskap för att skapa ett larm. En välbehövlig kunskap för oss alla.

/Mattias

 

4 reaktioner på ”Falska nyheter om välling och diabetes

  1. Bra att du kallar en spade för en spade.
    Från mitt perspektiv skulle jag tillägga att bildningen av AGE är starkt fuktighets- och temperaturberoende, (det har forskare i samma grupp publicerat tidigare), så de halter som inducerades i det studerade pulvret ligger minst en storleksordning, kanske fler storleksordningar, högre än de som kan uppstå under realistiska förhållanden.
    Ett annat faktum som förbigås i SvD är att barndiabetesincidensen ökar överallt och har ingen relation till det så gott som unikt svenska fenomenet välling. Finland har signifikant högre barndiabetes än Sverige, men andelen finska småbarn som får välling minst en gång i veckan ligger på 6%, andelen är 55% i Sverige.

    Gilla

Kommentarer är stängda.