Giftkalendern #9

En riktigt bra miljönyhet! Hanfisk, som utvecklar honliga egenskaper på grund av hormonstörande ämnen i miljön, verkar bli mindre vanligt. Det indikerar ny forskning från Danmark. Honfiskar bildar ett slags äggprotein, men om hanfiskar utsätts för ämnen som liknar könshormonet östrogen, reagerar deras kroppar med att bilda samma äggprotein, vilket kan mätas i fiskarnas blod. Detta är ett första steg av en feminisering som fortsätter med att hanarna börjar utveckla äggceller i testiklarna. Fenomenet har observerats i många delar av världen och är ett skäl till den stora oro som finns för att även människors hälsa kan påverkas av hormonstörande ämnen. Nu visar en ny studie från Syddanske Universitet att problemet med feminisering är mindre utbrett än tidigare. De nya mätningarna är från 2010-2016 och har jämförts med en liknande studie som gjordes 2000-2004. Om resultaten stämmer, vore det en mycket välkommen miljöjulklapp. Det skulle kunna betyda att det uppmärksammade arbetet med hormonstörande ämnen börjar ge positiva resultat.

En viktig orsak till problemet med feminiserade hanar skulle kunna vara att kemikalier från människors p-piller passerar genom kroppen och genom toaletten och till slut hamnar i vattenmiljön. Den genomsnittliga koncentrationen av äggprotein i hanfiskar var 59 gånger lägre i de nya mätningarna i jämförelse med de gamla. Enligt forskarnas egen bedömningen kan det bero på förbättrad avloppsrening, något som jag bloggat om tidigare. Här ett exempel från en fransk studie publicerad i Nature 2011 där avloppsvatten från läkemedelsindustrin påverkade fiskarnas könsutveckling.

intersex