Giftkalendern #6

Jag arbetar idag med slutredigeringen av en vetenskaplig studie där vi tillsammans med Giftinformationscentralen följt upp ett antal olyckor där människor exponerats för farliga och frätande rengöringsmedel. Flera av de personer vi intervjuat beskriver olyckorna som slumpmässiga och främst orsakade av otur. Denna fatalism verkar vara utbredd på svenska arbetsplatser. Ur den enskildes perspektiv är de flesta olyckor engångshändelser, men vi har nu identifierat 2000 liknande olyckor under en 5-årsperiod. Är det då bara fru Fortuna vi bör anklaga när skyddsglasögon saknas eller när förpackningen saknar riktig märkning? Sverige må vara sekulär stormakt, men i djupet verkar många söka sig till ödets gudinna, som erbjuder en förrädisk lindring av våra skuldkänslor. Det får konsekvenser i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. En slumpmässig händelse kräver inga förändringar och utkräver heller inget ansvar, varken av den enskilde eller systemet.

nornor

De tre nornorna är ödets gudinnor i den nordiska mytologin och verkar ha en stark ställning i svenskt arbetmiljöarbete. De spinner ödets trådar.

/Mattias