Flamskyddad 90-talist-hjärna?

Känner du någon som är född i slutet av 1990-talet? Då var halten av bromerade flamskyddsmedel som allra högst i svenska livmödrar och nu visar en studie att det kan ha satt sina spår i det uppväxande släktets intelligens. Nu fyller dessa barn 20 år och det är deras flamskyddade hjärnor som ska utveckla svensk välfärd och stå för innovationer de kommande årtiondena.

hjarna

En ensam studie gör som bekant ingen sanning, men förra veckan publicerades en ny s.k. meta-studie där forskare från bland annat Harvard analyserat tio studier för att avgöra om bromerade flamskyddsmedel kan ge mätbara effekter på intelligens. Studierna som man sammanställt kommer från flera olika länder och har mätt halten av flammskyddsmedel i navelsträngsblod och bröstmjölk och därefter följt barn i upp till åtta år med olika typer av test som mäter hjärnans funktioner. Slutsatsen blev att dessa studier sammantaget visar att hjärnans kognitiva utveckling kan störas av dessa bromerade flamskyddsmedel.

Hur mycket lägre IQ får då ett barn som exponerats under sin utveckling? Fyra studier gick att sammanföra i en mer detaljerad statistisk analys. Resultatet visar att en tiodubbling av exponeringen ger än sänkning med ca 3.7 IQ-enheter. En tio-gånger högre exponering kan låta mycket, men år 2000 var halten faktiskt 10 gånger högre i bröstmjölk än var den var år 1980. Idag är halten åter lägre, även om det kommer dröja ytterligare något årtionde innan vi ser slutet på exponeringen av dessa mycket långlivade kemikalier.

Att dagens ungdom ibland verkar lite extra tröga i skallen är alltså inte helt utan grund. Till 90-talisternas försvar ska nämnas att deras föräldrar under sin uppväxt exponerades för ett annat mycket potent miljögift, bly. Under 60-70-talet var halterna av bly i blodet tio gånger högre än idag och precis som för de bromerade flamskyddsmedlen vet vi idag att även bly sätter sina spår i hjärnan. Vilken generation som är dummast låter jag därför vara osagt. Frågan vi bör ställa oss är istället hur vårt samhälle kan bli mer kemikaliesmart.

/Mattias

PS. Frågan om kemikaliers inverkan på barns utveckling studeras just nu i ett EU-projekt, EDC-MixRisk.