Spännande rykte: jätteanslag till djurfria testmetoder

Chemical Watch avslöjar att EU kommer sjösätta ett nytt flaggskepp för utveckling av alternativa testmetoder (EUToxRisk21). Ännu finns inga officiella kommentarer från universiteten eftersom avtalet inte är helt färdigt. Projektets budget väntas bli i storleksordningen 30 miljoner Euro under sex år. Det är ett gigantiskt projekt där forskare från hela Europa ska arbeta med att ta fram ny mekanistiskt baserad riskbedömning. Det nya svenska centret för toxikologiska vetenskaper (Swetox) är med på tåget och framstår alltmer som ett innovativt nav för 3R i Sverige.

Glad sommar!

2 reaktioner på ”Spännande rykte: jätteanslag till djurfria testmetoder

  1. Pingback: Därför gillar jag inte alternativ till djurförsök | toxicolour

  2. Pingback: 280 miljoner till försöksdjursfria testmetoder | toxicolour

Kommentarer är stängda.