Giftkalendern #23

Stackars Tomten! I den anglosaxiska världen ska han inte bara dela ut paket utan dessutom genomföra detta uppdrag genom att krypa ner genom skorstenen, vilket innebär en klart förhöjd exponering för cancerframkallande sot-tjära. Redan år 1775 fann läkaren Parcivall Pott en koppling mellan exponering för sot och en hög förekomst av testikelcancer hos sotare. Det var faktiskt det första kända sambandet mellan yrkesmiljö och cancer. Ett samband som även bekräftats (obs! osmaklig ordvits) genom senare djurstudier.

Ytterligare toxikologiska risker som Tomten utsatts för genom århundraden är giftiga röda färger. För starka röda färger har man sedan antiken använt cinnober, ett ämne som idag är förbjudet eftersom det innehåller giftigt kvicksilver. Under 1800-talet tillkom ett antal kadmiumpigment som ger starka och hållbara färger. Ja, ni förstår ju själva vad det kan innebära för miljö och hälsa.

Till detta ska ju även risken med arsenik kopplat till en ensidig förtäring av risgrynsgröt (tomtegröt) läggas (se lucka #10).

Det är faktiskt ett under att tomten fortfarande lever. Att han år efter år lyckats undkomma Arbetsmiljöverkets inspektioner beror sannolikt på att deras jurisdiktion inte omfattar Nordpolen.

tomte-i-skorsten

/Mattias