Giftkalendern #22

Sista arbetsdagen för terminen och jag blickar framåt mot 2018. Våren bjuder på flera spännande resor och konferenser. Jag har flera bra idéer till nya ansökningar och ett antal publikationer som kommer bli färdiga. Dessutom hoppas jag kunna få en ny doktorand till min lilla forskargrupp. Samtidigt startar en utredning om hur Swetox kan utvecklas för att göra kunskapen om läkemedel och kemikalier än mer användbar för företag och samhälle. Jag hoppas jag hinner berätta om allt som händer i bloggen.

vinter

Januari – Flera svenska forskningsprojekt om perfluorerade ämnen i dricksvatten startar. Redan 10-11 januari träffas vi i Göteborg för att dra upp riktlinjerna. Själv kommer jag fokusera på nya sätt att beräkna och beskriva osäkerhet och variation i befolkningen.

Februari – Vid Örebro Universitet disputerar Monica Lam på en avhandling om PAH:er i förorenad mark. Det blir spännande att läsa avhandlingen och delta i betygskommittén.

Mars – Världens största toxikologkonferens (SOT 2018) hålls i San Antonio, Texas. Jag ska bland annat presentera och diskutera nya resultat om hur man kan vikta djurs lidande i toxikologisk testning.

April – Vårmöte för arbets- och miljömedicin i Linköping är Sveriges viktigaste konferens för kemikalier i arbetslivet. Jag talar om ”att skapa medvetenshet kring kemikalier”. Samtidigt bjuder vi till kalas då Nordiska Expertgruppen (NEG) fyller 40 år.

Maj – Det har tagit tio år, men nu ska alla ämnen som tillverkas och importeras finnas registrerade enligt REACH-förordningen. Att vara registrerad är dock inte liktydigt med säker. Många toxikologiska frågor återstår, bland annat saknas verktyg att reglera blandningar. Nya spännande resultat om hur epidemiologi och toxikologi kan bindas samman kommer vi diskutera  inom EDC-MixRisk på ett möte i Stockholm.

/Mattias