Giftkalendern #12-13

banner

Vi talar ofta om behovet av tvärvetenskap och idag sitter jag i Milano och praktiserar just detta. Runt samma bord sitter kemister, molekylärbiologer, toxikologer, epidemiologer och riskbedömningsforskare. Men vad menar vi med tvärvetenskap och hur ser framtiden ut? Det passar väl som fråga i en kalender-lucka med två dagar!

Definitionen av en ”disciplin” och diskussioner om skillnaden mellan tvärvetenskaplig, mångvetenskaplig och transvetenskaplig forskning är viktig. Även om det inte finns enighet om exakta definitioner är det tydligt att forskningsområden är dynamiska – ständigt framväxande och omvandlande. Vad som anses tvärvetenskapligt idag kan betraktas som inomvetenskapligt imorgon.

Tvärvetenskaplig forskning bygger som jag ser det på integreraring av information, verktyg, perspektiv och begrepp för att hitta ny kunskap eller som i mitt fall i syfte att lösa problem vars lösningar ligger utanför ramen för enskilda forskningsområden. När det gäller kemikaler, hälsa och miljö är det uppenbart att det krävs tvärvetenskap. Men en spaning som jag gjort är att forskningsrådet Formas, som ansvarar för forskning kring kemikalier, hälsa och miljö, har till exempel inte gjort någon riktad satsning på tvärvetenskapliga kemikalieprojekt inom området sedan 2013. Jag hoppas och tänker arbeta för en förändring nästa år.

/Mattias