Tidigare okända PCB:er i nyrenoverade kök

Jag inledde veckan med ett besök i Krakow där världens största konferens för forskning kring långlivade miljögifter pågick. Bland alla spännande resultat var det särskilt en studie som väckte min nyfikenhet. En grupp forskare från universitetet i Iowa, USA, har hittat miljögiftet PCB i vanliga bostäder. Men det rör sig om en tidigare okänd form av PCB.

Referens: Herkert et al. (2018) ”Emissions of Tetrachlorobiphenyls (PCBs 47, 51, and 68) from Polymer Resin on Kitchen Cabinets as a Non-Aroclor Source to Residential Air.” Environmental Science and Technology 52:5154−5160.

PCB är ett ämne, som var populärt fram till 1970-talet, då det förbjöds på grund av sina giftiga egenskaper. Bland annat användes PCB för att foga samman betongkonstruktioner och därför har många fastigheter idag genomgått dyra saneringar. PCB bryts ner mycket långsamt och fortfarande ser vi tydliga spår i miljön. Halten i bröstmjölk är fortfarande ganska hög. I teorin finns 209 olika PCB:er, men eftersom vi vet vilka PCB:er som användes förr i tiden så analyserar forskare och myndigheter bara dessa välkända PCB-varianter.

I den nya studien tog forskarna luftprover i hemmiljön och letade efter nya PCB-varianter. Plötsligt dök tre nästan okända PCB:er upp i deras analyser (PCB-47, PCB-51 och PCB-68). Eftersom dessa inte ingår i de analyser som normalt genomförs vet ingen hur vanliga de är. Högst halter hittades i nybyggda hus och i lägenheter där man nyligen renoverat köket. Forskarna misstänker därför att PCB:er bildas oavsiktligt när man skapar fasta ytmaterial, som lacker och färger. De avdunstar sedan sakta till inomhusluften. Ett ämne som man misstänker kan ligga bakom är di-(2,4-diklorbensoyl)peroxid, som har vissa likheter med PCB-47 (se bild).

Eftersom vi tidigare inte känt till att dessa ämnen kan finnas i inomhusluften saknas kunskap både om exponering och hälsorisker. Låt oss hoppas att såväl forskare och företag nu tar reda på om dessa ämnen förekommer i svenska hem och om de kan utgöra en hälsorisk.

/Mattias

pcb