Giftkalendern #15

Först kvicksilver och nu plast. Avfallshantering verkar vara en bransch med återkommande problem. Här följer en resumé av förra årets kvicksilverskandal och länkar till årets plastdumpning i Lettland.

battery

1980-tal

Man konstater att stora delar av kvicksilvret i avfall kom från batterier. Därför började man samla in och lagra batterier med innehåll av kvicksilver.

2003

Avfallsbehandlaren SAKAB får i uppdrag av Naturvårdsverket att skilja ut kvicksilvret från batterierna. SAKAB sorter batterierna och skickar dem till anläggningen Batrec Industrie AG i Schweiz. Det rena kvicksilvret förs sedan tillbaka till SAKAB.

2010

Drygt 40 ton kvicksilver återförs till SAKAB.

2011

Naturvårdsverket genomför en upphandling med företag om att slutförvara kvicksilvret.

2012

SAKAB anlitar DELA GmbH i Tyskland för stabilisering av kvicksilvret. Slutförvaring ska ske i en tysk saltgruva. Men istället så fyller bolaget gruvan med grus och säljer kvicksilvret. Bolaget lurar flera länder och säljer totalt 1000 ton kvicksilver plus att bolaget tjänade ca 400 miljoner kronor på att sälja ”avfallshanteringen” till bland annat svenska skattebetalare.

2016

Bolagets ägare erkänner i tysk domstol att de är skyldiga och döms senare till fleråriga fängelsestraff.

2017

Nya avslöjanden om hur insamlat plast dumpats i Lettland och eldas upp i misstänkt anlagd brand som orsakar stora utsläpp av farliga kemikalier. Lettland bedömer att 11000 ton kom från Sverige. Alla svenska aktörer förnekar inblandning. Regeringen ber  om ursäkt till Lettland.

/Mattias

Pressmeddelande från Avfall Sverige 2010

Pressmeddelande från Naturvårdsverket 2014

Brev från EEB till tyska miljöministern 2016

Tysk artikel om erkännandet 2016

Tysk artikel om fängelsedomen 2016

Dagens Nyheter avslöjar plastdumpning i Lettland

Regeringen ber om ursäkt.