Ny studie: Ekologisk mat minskade risken för missbildning

Den ekologiska livsmedelsmarknaden är en av de snabbast växande sektorerna i både USA och Europa. I Sverige ökade försäljningen förra året med hissnande 38 %. Men några slutsatser om huruvida ekologiska livsmedel faktiskt är bättre för konsumenterna än sina konventionella motsvarigheter finns egentligen inte. Det finns idag bara två säkra slutsatser för oss konsumenter 1) Det är dyrare köpa ekologiskt. 2) Rester av bekämpningsmedel hittas mycket sällan i ekologiska varor. Ett exempel som avslöjades i tidningen Råd och Rön förra året var hur halten av bekämpningsmedel i grönt te varierar mellan ekologiska och konventionellt odlade sorter. Samtidigt är halterna så låga att de knappast kan orsaka några effekter. Här kommenterar jag detta i Aftonbladet TV.

Samtidigt finns en diskussion om den totala exponeringens eventuella effekter på hälsan. En studie i senaste nummer av den ansedda miljövetenskapliga tidskriften Environmental Health Perspectives publicerade nyligen en studie där man undersökt hur risken för att få ett barn med hypospadi påverkades om kvinnorna åt ekologisk mat. Hypospadi är en relativt vanlig missbildning som gör att urinledaren mynnar på undersidan av penis istället för på spetsen.

I studien analyserades 35,107 norska kvinnor och deras manliga spädbarn. Tidigt under graviditeten svarade kvinnorna på en enkät om ekologisk mat. 48 procent av kvinnorna rapporterade att de åt ekologiska livsmedelsgrupper ”ofta / mestadels” eller ”ibland”. I denna grupp föddes 22 pojkar med hypospadi. Den andra hälften av kvinnorna rapporterade ”aldrig / sällan” äter ekologiska livsmedel, och 52 fall av hypospadi inträffade i dessa mödrar. Forskarna bedömde också förekomsten av kryptorkism, en annan typ av missbildning hos pojkar. För denna typ av missbildning hittade forskarna inget samband med konsumtion av ekologisk mat.

Hypospadi utvecklas under veckorna 8-14 av graviditeten, och varför hypospadi ibland uppkommer är okänt. Utvecklingen av yttre manliga könsorgan är en komplex process som involverar vägar som är mottagliga för genetiska, hormonella och miljömässiga faktorer. Eftersom många bekämpningsmedel innehåller hormonaktiva kemikalier, har det föreslagits att reducerad exponering av bekämpningsmedel bland gravida kvinnor som äter ekologiska livsmedel skulle kunna minska risken för hormonrelaterade hälsoeffekter såsom hypospadi.

Hur generella slutsatser kan man egentligen dra på en enstaka studie? Väldigt få såklart! I denna studie saknas viktig information om kost och familjehistoria av hypospadi. Dessutom har man ju inte mätt den faktiska exponeringen. Författarna varnar själva för att deras slutsatser baserades på ett litet antal fall och dessutom kan valet av ekologisk mat samvariera med andra beteenden som skulle kunna minska exponering för andra kemikalier.

Finns det egentligen något bra sätt att agera när det gäller ekologisk frukt och grönt. Hur kan man prioritera utifrån sin ekonomi och livssituation? Mina personliga slutsats efter att ha tagit del av diverse forskningsresultat och själv studerat exponeringen av familjer som lever nära konventionella fruktodlingar i Centralamerika är i prioriterad ordning, där man väljer ambitionsnivå i relation till livet och ekonomin i övrigt:

1 – grundnivån för god hälsa. Välj frukt och grönt. Effekterna av att minska på köttkonsumtionen är väl belagda oavsett om de odlas ekologiskt eller ej.

2 – mycket effekt för liten merkostnad. Välj svenskodlad frukt och grönt. Det är mycket sällan otillåtna halter av bekämpningsmedel hittas i Svenska produkter.

3 – om du vill minimera exponeringen för bekämpningsmedel för dig själv och andra. Välj ekologiskt odlad frukt och grönt, framförallt när du köper importerade varor som producerats utanför EU.

/Mattias

fruit_heart

Ansvaret sträcker sig längre

kemi_itp_besok_img_1670_liten

I fredags kom ett 30-tal studenter på besök i Södertälje. Det speciella med dessa studenter var att de arbetar med kemikaliesäkerhet i sydostasien. Nu var de på Swetox för att se ett exempel på hur forskning kan bidra en säker användning av kemikalier. Det blev ett bra samtal om allt från luftföroreningar i städer och kemikalier i arbetsmiljön till moderna in vitro-tester och epigenetik.

I takt med att tillverkning flyttat utanför Europa och livsmedelsmarknaden internationaliseras blir vårt sätt att hantera kemikalier utifrån enstaka substanser och användningsområden alltmer missanpassat. Vi har byggt en kemocentrisk lagstiftning med egocentrisk slagsida där vi ställer enstaka ämnen och våra egna användningsområden i centrum. När vi diskuterar bekämpningsmedel ligger fokus ofta på resthalter i frukt och grönt i våra egna affärer. Coop:s reklamfilm med en svensk familj som sänker sin exponering genom att äta ekologisk mat är ett utmärkt exempel på att små risker ges huvudrollen för att påverka vårt beteende. Jag hade gärna sett motsvarande film om  familjen Diaz från kuststaden Limón i Costa Rica. Egentligen bor de ju inte i staden utan vid kanten av ett plantage någon mil utanför, i ett litet skjul som de hyr billigt som gästarbetare. Juan jobbar på plantaget men hans fru Maria (19 år) är hemma eftersom hon väntar deras första barn. Hur påverkas  Maria och hennes ofödda barn av kemikalierna från plantaget?

Jag skulle vilja ha en ny antropocentrisk syn på kemikaliesäkerhet där vi ställer människors hälsa och livskvalitet i centrum. Ett synsätt som öppnar för multipla exponeringsvägar och ser till fler än ett ämne i taget. Ett synsätt som bedömer kemikalierisker hela vägen från produktion och användning till föroreningar i mat och miljö.

Vill du veta mer om hur barn och föräldrar exponeras kan du läsa två studier som jag varit med och skrivit. Den första är från 2012 och handlar om hur barn som bor nära plantage med användning av bekämpningsmedel har dubbelt så hög exponering som barn som bor intill ekologisk odling. Den andra studien publicerades 2014 och handlar om familjer som Maria och Juan. Den visar att blivande mammor som bor nära plantage har en förhöjd exponering.

van Wendel de Joode B, María Mora A, Córdoba L, Cano C, Quesada R, Faniband M, Wesseling C, Ruepert C, Öberg M, Eskenazi B, Mergler D, Lindh C, Aerial application of mancozeb is associated with elevated urinary ethylenethiourea (ETU) concentrations in pregnant women: the Infant Environmental Health Study (ISA), Environmetal Health Perspectives (2014) 122:1321–1328

van Wendel de Joode B, Barraza D, Ruepert C, Mora A, Córdoba L, Öberg M, Wesseling C, Mergler D, Lindh C, Indigenous children living nearby plantations with chlorpyrifos-treated bags have elevated 3,5,6-trichloro-2-pyridinol (TCPy) urinary concentrations. Environmental Research (2012) 117:17-26

Toxikologi + Gastronomi

En härlig sommarsallad med en dijondressing och kanske ett glas vin eller en kopp kaffe medan solen går ner i nordväst. Smaker som gifter sig med sommarkvällen. Eller kan det vara gifter som smakar sig?! En lång rad av våra mest älskade smaksättare är faktiskt naturens försök att förgifta oss, eller i alla fall diverse skadeorganismer. En påminnelse om att allt naturligt inte är gott… men ibland riktigt gott 🙂 Här är en liten Youtube-film som förklarar hur det hänger ihop: http://www.youtube.com/watch?v=8Ofgj2KDbfk